Doa Qunut Solat Subuh10 October 2012
Doa Qunut Solat Subuh
✔Terdapat banyak pendapat dan pandangan di kalangan ulama tentang bacaan Doa Qunut.. Sebahagian ulamak mengatakan Doa Qunut adalah Sunnah Muakkad/ab'ad (sunnah yang dikuatkan) dan ada Sebahagian ulamak lagi mengatakan bahawa qunut tidak disyariatkan
✔ Sepertimana kita tahu Qunut merupakan doa yang dilakukan pada Solat Subuh atau Solat Withir.

✔ Jika anda menjadi imam, anda perlu membaca dan mengubah kalimah tertentu. Kalimah kalimah tersebut ialah

1)"Allah humah dini“ Ya Allah tunjukkanlah Aku (untuk Sholat sendirian) kepada  "Allah humah dina“ Ya Allah tunjukkanlah kami (untuk Sholat jamaah)
2)"Wa'a fini "selamatkanlah aku (untuk Sholat sendirian) kepada "Wa'a fina “ selamatkanlah kami (untuk Sholat jamaah)
3)"Watawallani" pelihara-lah aku (untuk Sholat sendirian) kepada "Watawallana" pelihara-lah kami (untuk Sholat jamaah)
4)"Wabarikli"  berikanlah Aku keberkahan(untuk Sholat sendirian) kepada "Wabariklana" berikanlah kami keberkahan(untuk Sholat jamaah)
5)"Waqinii" Dan jagalah aku (untuk Sholat sendirian) kepada "Waqina" Dan jagalah kami (untuk Sholat jamaah)
Manakala, makmum tidak perlu membaca pada kalimah-kalimah tersebut hanya perlu menadah tangan serta menyambutnya  dengan amin sahaja.

✔ Terdapat dua pendapat di kalangan ulama tentang bacaan qunut.
1) ulama tasawuf dan ahli adab berpendapat
Dalam bacaan qunut pada ayat Waqini "Birahmatika" Syarrama Qadhait ﻭَﻗِﻨِﻲْ برحمتك ﺷَﺮَّﻣَﺎﻗَﻀَﻴْﺖَ
Dan selamatkan aku “Dengan rahmat Mu” dari bahaya yang engkau tetapkan.
Penambahan lafaz (BIRAHMATIKA برحمتك ) (Dengan rahmat Engkau). Sebagian ulama yang menganggap baik untuk menambahi lafaz (BIRAHMATIKA برحمتك ) (Dengan rahmat Engkau) kerana dengan tambahan lafaz tersebut menurutnya lebih afdhal dan diharapkan untuk dikabulkan sebagaimana yang diterangkan dalam kitab 'Aunul Ma'bud.

2) Manakala ulamak feqah berpendapat bahawa bacaan qunut pada ayat Waqini Syarrama Qadhait ﻭَﻗِﻨِﻲْ ﺷَﺮَّﻣَﺎﻗَﻀَﻴْﺖَ Dan selamatkan aku dari bahaya yang engkau tetapkan.
Bacaannya adalah yang jelas adalah tanpa sebarang penambahan lafaz (BIRAHMATIKA برحمتك ) .

✔Berkenaan dengan bacaan selawat pada penutup atau bahagian akhir doa tersebut adalah merupakan tambahan yang lazimnya dilakukan pada setiap kali mengakhiri sesuatu doa.Maka ianya boleh dibaca dengan berbagai-bagai versi samada "wa'ala alihi wasohbihi" atau pun wa'ala alihi wasohbihi wabarik wassalim"

✔Di negara kita mengamalkan mazhab syafie sejak zaman berzaman (dan sekiranya ada diambil pendapat mazhab lain ia adalah berasaskan kepada keperluan dan difatwakan oleh mufti)
Di dlm mazhab Syafie sudah disepakati bahawa membaca doa qunut dlm sembahyang Subuh , selepas bangkit dari rukuk pada iktidal rakaat kedua adalah sunat ab'ad (dlm erti diberi pahala bagi orang yg mengerjakannnya dan bagi yg lupa atau lalai mengerjakannya disunatkan utk menggantikannya dgn sujud sahwi) ..

✔ Kenapa perlu diganti dgn sujud sahwi ? Bagi mazhab Syafei menetapkan bahawa qunut Subuh sunat hukumnya, bahkan ia lebih mendekati kepada wajib iaitu sunat muakkad. Oleh sebab itu apabila ia tertinggal hendaklah diganti dengan sujud sahwi.

✔ Solat tetap sah jika doa qunut ini tidak dibacakan, tertinggal atau sengaja ditinggalkan sebab qunut bukan termasuk dalam salah satu rukun solat. (bukannya wajib..)

✔ Jika dikerjakannya sujud sahwi dia mendapat pahala dan jika dia tidak mengerjakannya, sembahyang Subuhnya itu tetap sah, kerana sujud sahwi itu adalah sunat sahaja hukumnya.

Mengikut sesetengah pendapat Ulamak
✔Adapun jika imam sembahyang Subuh tidak membaca doa qunut sama ada dia terlupa atau dia bukan bermazhab Syafi'e seperti keadaan yang berlaku di Tanah Suci Makkah, maka dalam hal ini, adalah disunatkan bagi makmum membaca doa qunut jika dia sempat melakukan sujud bersama-sama dengan imam pada sujud yang pertama dan kemudian disunatkan lagi baginya untuk melakukan sujud sahwi kerana wujud perbezaan sembahyangnya dengan sembahyang imamnya. Jika dia tidak dapat berbuat demikian (membaca qunut dan sujud bersama-sama dengan imam pada sujud yang pertama), maka hendaklah dia mengikut apa yang dilakukan oleh Imam dan kemudian dia disunatkan melakukan sujud sahwi.
✔ Bacaan doa qunut dibaca secara jahar (kuat) jika menjadi imam ketika solat berjemaah. Dan sirr (perlahan/ berbisik) ketika solat bersendirian.

Tempat Melakukan Do’a Qunut
1) Sebelum Ruku’ Imam Malik berpendapat bahwa qunut dilakukan sebelum ruku’, berdasarkan hadits :
Dari Ubai bin Kaab,“Sesungguhnya Rasulullah qunut sebelum ruku’.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, hadits shahih)

2) Setelah Ruku’ Imam Syafii, berpendapat bahwa qunut itu dilakukan setelah ruku’. berdasarkan hadits:
Dari Abu Hurairah ,“Sesungguhnya Rasulullah s ketika bangkit dari ruku’ pada raka’at terakhir shalat subuh, beliau melakukan Qunut.” (Menurut Ahmad bin All al-Magrizi, dalam kitab “Muhtatshar Kitab AI-Witr” juz I, h. 131, hadits ini sanadnya shahih)
--------Wallahu a'lam والله أعلم بالصواب .--------
You Can Download Doa Qunut Solat Subuh Mp3 for Free , if you like it Doa Qunut Solat Subuh Song for High Quality Audio to Support the Artist at :

Doa Qunut Solat Subuh

MP3 :
FAST DOWNLOAD
DOWNLOAD


Share :